Feminizm Nedir?

Feminizm Nedir?
Paylaş!
Facebook
Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Pinterest
Google+
http://morkutu.net/feminizm/feminizm-nedir/
RSS

Bu yazıyı okumadan önce feminizm hakkında ne bildiğinize dair bir fikrimiz yok. Ancak toplumumuzda feminizmle ilgili birçok yanlış yargının dolaştığına da hiç şüphemiz yok. Kimilerine göre feminizm erkek düşmanlığıyken, kimilerine göre de kadınlara rahatlığın batmasıdır. Ancak feminizm cinsiyetle ilişkisi olan unsurları araştıran ve analiz eden bir disiplindir. Amacı ise cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaktır.

Günümüzde kadınların toplum içindeki konumlarından, cinsiyet rollerinden, aile içindeki şiddetten ya da medyada yer alma biçimlerinden dolayı birçok aktivistin sosyal medyada haklı çıkışlarıyla karşılaşıyoruz.

Feminizm özünde kadınların yalnızca kadın oldukları için karşılaştıkları zorlukları ve bu zorluklarla olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalı olarak literatürde yer alır. Ancak daha önce de ifade ettiğim gibi saçma sapan düşüncelerin zihinleri meşgul ettiğini biliyoruz. Feminizmi derinlemesine inceleyeceğimiz bu yazımızla konuyla ilgili gerçekçi ve sağlıklı yorumlar üretmenin mümkün olacağını umuyorum.

Feminizm Kavramı

Latince’de “kadın” anlamına gelen “femine”den türemiş olan feminizm, kadınların özgürlüğünü idealize edinen ve kamusal-özel alanda erkeklerle eşit haklara sahip olma durumunu kapsayan bir yaklaşımdır. Üstelik yeni ortaya çıkmış bir akım da değildir.

Feminizm kavramı, 1960’larda toplumsal baskıdan kurtulmak isteyen kadınların özgürleşme çabalarıyla başlamış, 18. yüzyıl itibariyle de Aydınlanma dönemi sonrasında yaşanan toplumsal, sosyal, siyasi, hukuki ve idari pek çok farklı alandaki eşitsizliklere karşı verilen mücadelelerin önünü açmıştır.

 Tarihsel gelişimine baktığımızda 3 farklı aşamada incelendiğini gördüğümüz Feminizm farklı anlayışlardan, kuramlardan ve ideolojilerden etkilenerek kadınların taleplerini ve amaçlarını dolaylı olarak etkilemiştir.

Bu süreçte birçok aşamadan geçerek günümüze ulaştığını söylemeliyiz. Ancak bizim gibi erkek egemenliğinin hüküm sürdüğü ataerkil toplumlarda feminizm hakettiği saygıyı ve önemi görememiştir. Feministlerin aşağılandığı, feminist eylemlerin küçümsendiği ve dikkate alınmadığı hatta daha da ileriye gidilerek hakarete uğradığını görebiliyoruz.

Feminizm Neden Ortaya Çıktı?

Feminizm ilk olarak küçük çapta toplumsal bir hareket olarak doğmuştur ancak sonraları biyolojik normların ötesine geçerek kadın olgusunun erkeğin yanındaki statüsünü ve haklarını da irdelemiştir. Feminizmin ortaya çıkmasına neden olan etkenleri ve günümüzde de hala ilgilenmesi gereken konuları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Erkeklerle eşit haklara sahip olmak
  • Erkeklerle eşit ücret alabilmek
  • İnsan olarak görülmek
  • Toplum içinde söz sahibi olmak
  • Kapitalizmin kadın üzerindeki baskısını sonlandırmak
  • Klasik erkek-kadın kalıplarından toplumu kurtarmak
  • Kadın emeğinin değerini artırmak
  • Kadınların rollerinin eş ev annelikten olmadığını göstermek
  • Kadınların cinsel obje olarak gösterilmesine engel olmak
  • Erkek şiddetini sonlandırmak

18. yüzyılda feminizmin ortaya çıkmasına neden olan etkenlere baktığımızda kadınların 21. yüzyılda bile aynı amaçlar için çalıştıklarını üzülerek söylemek zorundayım. Ne yazık ki sosyal ve siyasi hayatta kadınlar hala ikinci sınıf insan olarak kabul ediliyor. Görünüşte aynı haklara sahip olsak da (seçme ve seçilme hakkı, yaşama hakkı, eğitim hakkı vs.) cinsiyet rolleri toplum baskısıyla şekillenmiş, belirli görev ve sorumluluklar yüklenmiş, özgürlüğü kısıtlanmış varlıklar olmanın ötesine geçemiyoruz.

Erkek tarafından kutsanan kadın aynı erkek tarafından lanetlendi. Oysa feminizmin hedefi eşitliktir. Anne, eş, aşçı, çiçek değil insan olarak kabul görmeyi isteyen kadınlar feminizm ile birlikte hareket etmişlerdir. Feminizm hakkında bilmeniz gereken şeylerden ilki erkek düşmanlığı olmadığı, ikincisi ise feminist olmak için kadın olmak zorunda olmadığınızdır.

Paylaş!
Facebook
Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Pinterest
Google+
http://morkutu.net/feminizm/feminizm-nedir/
RSS

Bir cevap yazın

Bizi arkadaşlarına tavsiye eder misin?