Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet

Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet
Paylaş!
Facebook
Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Pinterest
Google+
http://morkutu.net/feminizm/cinsiyet-ve-toplumsal-cinsiyet/
RSS

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramı birbirinden farklı 2 konu olarak kabul ediliyor. Peki neden?  Cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasında nasıl bir fark olabilir? Eğer bir fark varsa bu fark doğuştan gelen bir fark mı? Yoksa eril çıkarları korumak adına kurgulanmış farklılıklar mı?

"Üreme işinde bireye ayrı bir rol ve işlev veren ve erkek ile dişiyi ayırt ettiren özellik, özel yaratılış."
Cinsiyet Nedir?

Cinsiyet Nedir?

Google’da “cinsiyet nedir?” araması yapıldığında karşılaşılan tanımlamayla başlıyorum: “Üreme işinde bireye ayrı bir rol ve işlev veren ve erkek ile dişiyi ayırt ettiren özellik, özel yaratılış.” Kabul edildiği üzere cinsiyet fizyolojik özelliklere bağlı olan demografik bir bilgidir. Kimlikte yer alan, kadın ya da erkek olmayı ifade eden ve bireyin biyolojik yönünü vurgulayan bir yapıdır. Bu tanımlamalara göre 2 cinsiyetin olduğu kabul edilir, kadın ve erkek.

Bir dipnot; bu kabul görme çok yaygın olsa da Fausto-Sterling, (1998) insanları iki cinsiyete göre sınıflandırmayı doğru bulmaz ve birçok sorunu ortaya çıkaracağını öne sürer. Konumuza dahil olmamakla birlikte böyle bir hatırlatma yapmanın gerekli olduğunu düşündük.

Her neyse, bebek rahme düştükten kısa bir süre sonra cinsiyet sınıflarından birine dahil edilir. Sahip olduğu cinsel organlarına bakılarak kadın-erkek olacağı gözle görünür ve demografik bilgi olarak kaydedilir. Sonrasında ismi seçilir, odası boyanır, kıyafet ve oyuncak alışverişi yapılır. Ya prenses kızım diye beklenir bebek ya da aslan oğlum diye. Doğduktan sonra cinsiyetine göre bir nüfus cüzdanı alınır ve işlenmeye başlar.

Toplumsal cinsiyet kavramı alışkanlıklarımızı, tercihlerimizi, karakterimizi yani hayatımızı etkileyen bir yapıyı ifade eder. Hatta etkilemez, seçme hakkı sunmadan kabul etmek zorunda bırakır. Ama neden?
Toplumsal Cinsiyet Rolü

Toplumsal Cinsiyet Nedir?

Toplumsal cinsiyet kavramı alışkanlıklarımızı, tercihlerimizi, karakterimizi yani hayatımızı etkileyen bir yapıyı ifade eder. Hatta etkilemez, seçme hakkı sunmadan kabul etmek zorunda bırakır. Ama neden?

Toplumsal cinsiyet dediğimiz kavram kadın ve erkek olarak farklılıklarımızın sosyo-kültürel boyutunu ifade eder. Hatta Scott’ın dediğine göre toplumsal cinsiyet, cinsiyeti olan bedene zorla kabul ettirilmiş toplumsal bir kategoridir. Bu söyleme dayanarak sahibi olduğumuz cinsiyetler için kurgulanan rollere uygun davranışlar sergilemek mecburiyetinde olduğumuzu belirtmemiz gerekiyor.

Cinsiyet terimi incelendiğinde, kadın ya da erkek olmanın biyolojik yönünü vurguladığı görülmektedir. Toplumsal cinsiyet kavramına baktığımızda da toplumun ve kültürün cinsiyete yüklediği anlamları, görevleri, sorumlulukları ve beklentileri oluşturan bir yapıyı ifade ettiğini söyleyebiliriz.

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet özellikle ayırt edilemeyen 2 farklı kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir kadının yemek yapması doğuştan sahip olduğu bir özellik olarak kabul edilirken, yapmaması bir seçenek olarak sunulmamakta ve zorunlu tutulmaktadır.

Toplumsal Cinsiyet Nasıl Oluşur?

Bebek doğduğu andan itibaren kadın ya da erkek olmak zorundadır. Bulunduğu cinsiyetin yargılarına göre büyütülür. Bir oğlan çocuğuna oyuncak araba alınırken, kız çocuğuna bebek alınması toplumsal cinsiyet yargıların sonucudur.

Yüzyıllardır cinsiyetlere atfedilen özellikler dogmatik olarak kabul edilir. Biyolojik özelliklere bağlı olduğuna o kadar inanılmıştır ki doğal ve değişmez olduğu olgusu nesilden nesile aktarılarak günümüzdeki kadın cinsiyetini objeleştirmiş ve değersizleştirmiştir.

Cinsiyetin fiziksel özelliklerimizle doğrudan ilişkili olması toplumsal cinsiyetin de bedenimizle ilişkisini açıkça ortaya koymaktadır. Hatta erkeklerin kadınlar üzerindeki egemenliklerinin, eril toplumun kadına atfettiği yargıların sonucu olduğu öne sürülür.

Toplumsal cinsiyet hakkında uzun uzadıya yazacağımız başka bir konuda görüşmek üzere, hoşçakalın 🙂

Paylaş!
Facebook
Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Pinterest
Google+
http://morkutu.net/feminizm/cinsiyet-ve-toplumsal-cinsiyet/
RSS

Bir cevap yazın

Bizi arkadaşlarına tavsiye eder misin?